Servitutter

Servitutter

Når man skal indgå en bolighandel skal man som køber være opmærksom på, om der til den pågældende faste ejendom er pålagt servitutter. Eventuelle servitutter kan have stor betydning for køberen, og man kan risikere at blive bundet af forhold, som kan begrænse råderetten over ejendommen. Det er derfor en god ide at rådføre sig med en boligadvokat, der hjælper dig med at sikre, at du ikke bliver forpligtet til at overholde servitutter, som du ikke ønsker at være bundet af.

En servitut er en betegnelse for en forpligtelse, der er pålagt en fast ejendom. En servitut er dermed en byrde eller indskrænkning i råderetten, som påhviler den faste ejendom. En servitut kan omfatte mange forskellige forhold. Servitutten kan fx indeholde en bestemmelse om, at en person må benytte en tilknyttet grusvej til ejendommen.  En servitut kan også omfatte forhold, der bestemmer, hvilke husdyr der må være i den faste ejendom. En servitut kan have mange udformninger, men fælles for alle servitutter er, at de indskrænker ejerens råderet over den faste ejendom.

Servitutter kan pålægges alle typer fast ejendom. En servitut kan også pålægges en byggegrund, hvor der endnu ikke er bygget en ejendom. Uanset hvilken type fast ejendom, man skal købe, skal man derfor være opmærksom på at undersøge om der er servitutter tilknyttet.

En servitut er ikke juridisk gældende, før der er sket tinglysning af den. Det er dermed et gyldighedskrav, at man sørger for at få servitutten tinglyst. Servitutten er dog gældende mellem aftaleparterne, selvom den endnu ikke er tinglyst. Baggrunden for at der stilles krav om tinglysning er, at man herved bliver i stand til at dokumentere, at man har en ret, samt at servitutten bliver tilgængelig for offentligheden.

Man har ret til at stifte en servitut, hvis man er såkaldt påtaleberettiget på den pågældende faste ejendom. At være påtaleberettiget indebærer, at man enten er en person eller en kommune, og at man har råderet over den faste ejendom. Hvis det er en person, der stifter servitutten, er der tale om en privatretlig servitut. Det vil typisk være ejeren af den faste ejendom, som selv stifter servitutten. Er det derimod en kommune, er der tale om en offentligretlig servitut.

Det er meget vigtigt, at man undersøger en fast ejendom for servitutter, hvis man planlægger at købe den. Man skal undersøge for servitutter, inden at man skriver under på købsaftalen, så man ikke risikerer at være bundet af servitutter, som kan begrænse brugen og rådigheden over den faste ejendom. Hvis man underskriver købsaftalen, er man bundet af servitutterne, der hviler på den faste ejendom – også selvom at man ikke ønsker det. Da der stilles krav om, at servitutter er tinglyst for at opnå juridisk gyldighed, kan man i langt de fleste tilfælde tjekke efter servitutter på tinglysning.dk. Ofte vil det dog også fremgå af købsaftalen, hvis der hviler servitutter på en fast ejendom.

Hvis man køber en fast ejendom, der hviler en servitut på, kan man i nogle tilfælde ønske få denne servitut ophævet. Der kan fx være tale om en servitut, der begrænser køberens ret til at renovere ejendommen. Det er dog ikke muligt at ophæve servitutten som ejer af den faste ejendom. Det er udelukkende den, der stiftet servitutten, der kan ophæve den igen. Ønsker man servitutten ophævet, skal man finde frem til stifteren af servitutten og forsøge at få den pågældende person eller kommune til at ophæve servitutten. Det er en vanskelig opgave at få en servitut ophævet – især hvis man ikke kan finde stifteren, eller hvis stifteren nægter at samtykke til ophævelsen. Det er ofte sværere at få en kommune til at ophæve en servitut, end at få en privat person til at ophæve en stiftet servitut.  Der kan være chance for, at en servitut kan ophæves, hvis den er åbenbart urimelig, hvis den strider mod lov, eller hvis den forskelsbehandler. En servitut kan også bortfalde ved passivitet, altså hvis man ikke har håndhævet servitutten i en længere periode. En servitut vil også kunne ophæves, hvis stifteren af servitutten er afgået ved døden, da den dermed ofte vil miste sin praktiske betydning. Endelig, vil der også være en mulighed for ophævelse af en servitut, hvis den strider imod kommunens lokalplan. Lokalplanen er den øverste myndighed, hvorfor en ændring i denne ofte vil medføre aflysning af servitutten, hvis servitutten strider imod ændringen.

FASTE PRISER

Hos Nikolajsen Advokatfirma tilbyder vi advokatbistand i høj kvalitet til en fair pris.

Prisen aftaler vi på forhånd, så du undgår ubehagelige overraskelser.

HAR DU BRUG FOR ADVOKATBISTAND?

Nikolajsen Advokatfirma kan hjælpe dig med din sag.

RING TIL OS PÅ TELEFON

70 70 71 12​