Skilsmisseskøde

Skilsmisseskøde

Hvis et ægtepar med formuefællesskab bliver skilt eller separeret, kan de vælge at overdrage boligen til en af ægtefællerne, såfremt de ejer en fælles bolig. Såfremt man ønsker at overdrage boligen til en af ægtefællerne, skal der oprettes et nyt skøde, som betegnes et bodelings- eller skilsmisseskøde. Dette skøde medfører, at den ene af ægtefællerne bliver eneejer af boligen, og dermed overtager forpligtelserne tilknyttet hertil.

Når man skal udarbejde et skilsmisseskøde skal man være opmærksom på, at det indeholder alle de oplysninger, som er nødvendige. Et skilsmisseskøde skal således indeholde grundlæggende oplysninger om ejerskiftet af boligen og skal yderligere beskrive de vilkår, der knytter sig til overdragelsen. Når man har udarbejdet skilsmisseskødet, skal ændringen af ejerskabet tinglyses i tingbogen, således den nye eneejer af boligen fremgår offentligt. Ved tinglysningen sikres ejeren den juridiske ret til ejendommen.

Det kan forekomme, at der knytter sig gæld til boligen. Her skal der gøres opmærksom på, at man skal have godkendelse for, at det nu kun er den ene ægtefælle, der skal hæfte for den gæld, der knytter sig til boligen, hvis vedkommende ønsker dette. Denne godkendelse skal indhentes hos långiverne, og skal være skriftlig.

FASTE PRISER

Hos Nikolajsen Advokatfirma tilbyder vi advokatbistand i høj kvalitet til en fair pris.

Prisen aftaler vi på forhånd, så du undgår ubehagelige overraskelser.

HAR DU BRUG FOR ADVOKATBISTAND?

Nikolajsen Advokatfirma kan hjælpe dig med din sag.

RING TIL OS PÅ TELEFON

70 70 71 12​