Skøde

SKØDESKRIVNING OG BERIGTIGELSE AF EN EJENDOMSHANDEL

Når man skal berigtige en ejendomshandel, betyder det, at man gennemfører handlen efter de vilkår, køber og sælger er blevet enige om i købsaftalen. Det medfører blandt andet udarbejdelse af skøde, korrespondance med bank, sikring af, at alt i forbindelse med overtagelse af ejendommen er klar, udarbejdelse af refusionsopgørelsen samt frigivelse af købesummen med anmærkningsfrit skøde, så handlen kan afsluttes. Har du i forbindelse med en ejendomshandel behov for en dygtig boligadvokat, der kan hjælpe dig igennem processen med skødeskrivning, så kontakt straks Nikolajsen Advokatfirma. Vi kan svare dig på alle dine spørgsmål, som fx:

  • Skødeskrivning – hvem kan hjælpe?
  • Skøde pris – hvad koster det, at få udarbejdet et skøde?
  • Skøde advokat – find den rigtige advokat med erfaring i skødeskrivning

Det er ikke frivilligt, om parterne i en bolighandel ønsker at oprette et skøde. Det er et krav, at man opretter et skøde og tinglyser et skøde ved ejendomshandler. Skødet er ikke gyldigt, før det er tinglyst. Som køber er man også interesseret i tinglysning af skødet, fordi man herved sikrer sig, at man er den retsmæssige ejer af ejendommen, og at dette er synligt for offentlige myndigheder. Med et tingslyst skøde beskytter man sin ret til den faste ejendom mod tredjemænd og sælgerens kreditorer.

Det kan både være køber og sælger, der er ansvarlig for udarbejdelsen af et skøde ved en ejendomshandel. Det er dog almindeligvis køberen, der står for skødeskrivning, men det er ikke et krav. Parterne aftaler som led i købsaftalen, hvem der er ansvarlig for skødeskrivning og tinglysning af skødet. Der er dermed være klarhed over, hvem der er ansvarlig for udarbejdelsen og tinglysningen, så  der ikke kan opstå tvivl herom.

Når man opretter et skøde på en ejendom, har man mulighed for at indsætte en eller flere betingelser. Disse betingelser skal køber eller sælger opfylde, før der foreligger et endeligt og gyldigt skøde, som er klar til tinglysning. Det kan fx være tilfældet, at man ønsker at gøre skødets ikrafttræden betinget af, at sælger modtager vederlaget for den faste ejendom. Indtil betingelserne i det betingede skøde er opfyldt, er der tale om et tinglyst skøde med retsanmærkninger.

Der er visse poster, man altid skal betale, når man skal have tinglyst et skøde. Man skal for det første betale fast tinglysningsafgift til staten, som udgør et beløb på 1.730 kroner. Det er op til parterne i ejendomshandlen at aftale, hvem der skal betale tinglysningsafgiften. Det er dog oftest køberen, der skal betale afgiften – men dette er ikke et krav. Det er derfor også muligt at aftale, at sælgeren skal betale afgiften, eller at parterne hver skal betale deres halvdelen af afgiften. Man skal desuden ofte skulle betale en variabel afgift på 0,6 % af købesummen i bolighandelen. Der er også omkostninger forbundet med rådgivning og hjælp til skødeskrivning, hvis man ønsker dette. Nikolajsen Advokatfirma kan hjælpe dig i forbindelse med en bolighandel, og vi kan tilbyde nogle forskellige pakkeløsninger, så alle dine behov og ønsker bliver varetaget bedst muligt i forbindelse med skødeskrivning.

Tidligere ville man ofte gemme en fysisk papirkopi af et skøde, så man altid kunne finde det frem, hvis behovet skulle opstå. I 2009 blev tinglysningen dog digital, så man kan altid kan finde skødet i en digital version på tinglysning.dk. Man behøver derfor ikke længere gemme sit skøde som en fysisk kopi.

FASTE PRISER

Hos Nikolajsen Advokatfirma tilbyder vi advokatbistand i høj kvalitet til en fair pris.

Prisen aftaler vi på forhånd, så du undgår ubehagelige overraskelser.

HAR DU BRUG FOR ADVOKATBISTAND?

Nikolajsen Advokatfirma kan hjælpe dig med din sag.

RING TIL OS PÅ TELEFON

70 70 71 12​