Testamentsformer

Testamentsformer

Hvis du ønsker, at din formue og ejendele skal fordeles på en anden måde, end hvad de almindelige regler i Arveloven anviser, så skal du oprette et testamente. Du kan kun tilbagekalde et testamente, hvis du opretter et nyt testamente, hvor du erklærer, at det gamle testamente ikke længere er gældende. Hvis du vil ændre i dit nuværende testamente, så skal du enten oprette et nyt eller lave et tillæg til testamentet, hvilket kaldes en kodicil.
De to mest almindelige typer testamenter er notartestamente og vidnetestamente. Kontakt Nikolajsen Advokatfirma, hvis du ønsker at oprette et testamente. Vi kan råde dig om reglerne, og om de forskellige typer testamenter, der findes, herunder: Notattestament, vidnetestamente, nødtestamente, indbotestamente, udvidet samlevertestamente, samlevertestamente og gensidigt testamente. Vi kan også hjælpe dig med testamente pris og alle de praktiske ting, der skal være på plads.

Et notartestamente er først gyldigt, når du har underskrevet og vedkendt testamentet for en notar. En notar er en embedsmand, der arbejder ved Byretten, og som bekræfter underskrifter af testamenter. Notaren undersøger ikke lovligheden af testamentet. Notarens opgave er at sikre, at det er den rigtige person, der underskriver testamentet og at vedkommende er ved sine fulde fem, når testamentet underskrives.
Når testamentet er underskrevet og vedkendt for notaren, så vil notaren give testamentet sin påtegning, hvorefter testamentet er gyldigt stiftet. Ofte vil notaren tage en kopi af testamentet, så det stadig er muligt at se arvegivers sidste vilje, hvis det originale testamente forsvinder. Få rådgivning om notartestamente hos Nikolajsen Advokatfirma. Vi hjælper dig videre med dit notartestamente og råder dig om alle reglerne og processerne for et notartestamente.

For at lave et gyldigt vidnetestamente så kræver det to vidner. De to vidner skal samtidigt være til stede efter testators ønske og underskrive vidnetestamentet straks efter, at arvegiver selv har underskrevet eller vedkendt sig testamentet.

Vidnerne skal være over 18 år og de skal være klar over, at det er et testamente de er vidne til. Vidnerne behøver dog ikke at være bekendt med, hvad der står i testamentet. Personer kan ikke være vidner, hvis de bliver begunstiget i testamentet, eller hvis testamentet begunstiger vidnets ægtefælle, samlever, børn, forældre, søskende eller andre nærtstående. Det samme gælder for en repræsentant af en organisation som arvegiver vil tilgodese i sit testamente. Få hjælp til at udforme et vidnetestamente hos Nikolajsen Advokatfirma. Vi hjælper dig videre med dit vidnetestamente og råder dig om alle reglerne og processerne for et vidnetestamente.

Hvis du kommer i en nødsituation, og du ikke har mulighed for at opfylde de normale krav til et gyldigt testamente, så kan du oprette et nødtestamente. Der stilles ikke særlige krav til, hvordan du udformer et nødtestamente. Det skal dog udformes på en sådan måde, at der ikke er nogen tvivl om, at det rent faktisk er arvegiver, der har lavet et nødtestamente.  Det skal også være tydeligt, at nødtestamentet er udtryk for arvegivers sidste vilje, og at der ikke stadig er overvejelser omkring fordelingen af arven.

Du kan kun oprette et nødtestamente, hvis der er tale om en reel nødsituation, der forhindrer dig i at lave et normalt testamente. Det vil normalt være en situation, hvor arvegiver er kommet ud for en pludselig alvorlig sygdom eller en ulykke. I praksis bliver nødtestamenter dog også accepteret i selvmordssituationer.

Et nødtestamente bortfalder, og er ikke længere gyldigt, hvis der gået tre måneder efter oprettelsen af et nødtestamente, hvor arvegiver ikke har været forhindret i at oprette et almindeligt testamente. Få hjælp til at udforme et nødtestamente hos Nikolajsen Advokatfirma. Vi hjælper dig videre med dit nødtestamente og råder dig om alle reglerne og processerne for et nødtestamente.

Du har mulighed for at oprette et indbotestamente, hvis du blot vil tage stilling til dit indbo uden at ændre i den overordnede fordeling ar arven. På den måde bestemmer du, hvilke genstande, der skal gå til bestemte arvinger. Hvis du ønsker at bestemme over fordelingen af arven overordnet, så bliver du dog nødt til at oprette et almindeligt testamente.

I et indbotestamente kan du bestemme, om arvingen skal have fortrinsret til genstandene. Dette betyder, at arvingen har førsteret til at udtage genstanden til vurderingsbeløbet, hvis det er dét vedkommende ønsker. Du kan også bestemme, at arvingen skal have genstandene ud over sin øvrige arv. Et indbotestamente omfatter kun sædvanligt indbo og personlige genstande. Det bliver derfor typisk brugt til fordeling af genstande med stor affektionsværdi for familien. Ønsker du at fordele genstande i dit indbo til bestemte arvinger, så hjælper Nikolajsen Advokatfirma dig gerne med at udforme et indbotestamente. Vi hjælper dig videre med dit indbotestamente og råder dig om alle reglerne og processerne for et indbotestamente.

I Arveloven er der ikke regler, der tilgodeser ugifte samlevende. Det betyder, at længstlevende ikke arver noget fra førstafdøde, med mindre der er lavet et testamente – heller ikke selvom ugifte samlevende bor og har børn sammen. Det er derfor meget vigtigt, at man som ugifte samlevende laver et udvidet samlevertestamente, hvis man vil have indflydelse på, hvordan arv skal fordeles. Med et udvidet samlevertestamente kan ugifte samlevende beslutte, at de vil arve hinanden ligesom ægtefæller. Hvis du vil oprette et gyldigt udvidet samlevertestamente, skal du følge en række betingelser i Arveloven:

  • Hvis I er nært beslægtede, gift, i et registreret partnerskab med en anden eller hvis et skifte af et fællesbo med en afdød ægtefælle eller registreret partner endnu ikke er afsluttet kan I ikke oprette et udvidet samlevertestamente.
  • hvis en af jer allerede har oprettet et udvidet samlevertestamente, hvor I tilgodeser en anden samlever, kan man ikke oprette et udvidet samlevertestamente.

Derudover stilles der nogle krav til samlivet, for at et udvidet samlevertestamente kan anerkendes:

  1. For det første skal I ved førstafdøde samlevers død have levet på en fælles bopæl
  2. Derefter skal I vente, have eller have haft fælles barn eller have levet sammen på den fælles bopæl i et ægteskabslignende forhold i de sidste to år.

Et testamente kan godt udformes tidligere, men det er først gyldigt, når disse betingelser i Arveloven er opfyldt. Et udvidet samlevertestamente bortfalder, hvis I gifter jer med hinanden, eller hvis en af jer indgår ægteskab med en anden.

Ønsker I at sikre hinanden som ugifte samlevende med et udvidet samlevertestamente, så kontakt Nikolajsen Advokatfirma. Vi har mange års erfaring med testamenter og hjælper jer med at udforme et udvidet samlevertestamente. Vi hjælper jer videre med jeres udvidet samlevertestamente og rådgiver jer om alle reglerne og processerne for et udvidet samlevetestamente.

Ifølge Arvelovens bestemmelser, arver ægtefæller automatisk hinanden. Med et gensidigt testamente har ægtefæller dog mulighed for i større grad at bestemme, præcis hvor meget de vil arve efter hinanden. På den måde kan ægtefæller bestemme, om de skal arve hinanden mest muligt, eller om størstedelen af arven i stedet skal gå til f.eks. fællesbørn. Kontakt Nikolajsen Advokatfirma og aftal et møde, hvis I har spørgsmål om et gensidigt testamente. Vi hjælper jer med at udforme et gensidigt testamente, så I kan sikre, at I arver mest muligt efter hinanden. Vi hjælper og rådgiver jer om alle reglerne og processerne for et gensidigt testamente.

Som arvelader kan du normalt frit oprette, ændre og tilbagekalde dit testamente. Du har dog også mulighed for at oprette et uigenkaldeligt testamente, hvor du forpligter dig til ikke senere at oprette, ændre eller tilbagekalde et testamente.
Det er ikke muligt at tilbagekalde et uigenkaldeligt testamente, når først dette er udformet og underskrevet. Man bør derfor være meget sikker i sin sag før man vælger at gøre et testamente uigenkaldeligt. Ønsker du at oprette et uigenkaldeligt testamente, så bør du kontakte en erfaren advokat, der har viden om Arveloven. Hos Nikolajsen Advokatfirma hjælper vi dig gerne med at udforme et uigenkaldeligt testamente, og vi råder dig om reglerne og retningslinerne for uigenkaldelige testamenter.

KONTAKT EN ARVERETSADVOKAT

Har du brug for rådgivning, om du kan få et dødsbo udlagt som ægtefælleudlæg, kan du kontakte Nikolajsen Advokatfirma for en gratis og uforpligtende vurdering. Hos Nikolajsen Advokatfirma har vi advokater med speciale i dødsbobehandling, herunder ægtefælleudlæg.

Har du brug for en arveretsadvokat kan du træffe os på telefon  +45 70 70 71 12  eller pr. E-mail: info@nikolajsen.nu .

FASTE PRISER

Hos Nikolajsen Advokatfirma tilbyder vi advokatbistand i høj kvalitet til en fair pris.

Prisen aftaler vi på forhånd, så du undgår ubehagelige overraskelser.

HAR DU BRUG FOR ADVOKATBISTAND?

Nikolajsen Advokatfirma kan hjælpe dig med din sag.

RING TIL OS PÅ TELEFON

70 70 71 12​