Tilbagekaldelse

Tilbagekaldelse og ændring af testamente

Ønsker du at tilbagekalde eller ændre i dit testamente skal det altid ske i testamentsform. Hvis formkravene til tilbagekaldelsen af et testamente ikke opfyldt, kan en person der vil arve, rejse indsigelse mod tilbagekaldelsen. Tilbagekaldelse af et testamente skal dermed opfylde de samme betingelser som oprettelse af et testamente.

  • Hvis flere personer har udarbejdet et gensidigt testamente, så er en ensidig tilbagekaldelse kun gyldig, hvis det bliver meddelt den anden part.
  • Har ægtefæller oprettet et fælles testamente, så kan den længstlevende ægtefælle som udgangspunkt selv råde over den friarv, der findes i boet efter længstlevende. Længstlevende ægtefælle kan dog ikke råde over friarv, der ifølge fælles testamente skal gå til førsteafdødes særlivsarvinger (særbørn). Længstlevende ægtefælle kan heller ikke råde over halvdelen af den friarv, der ifølge det fælles testamente skal tilfalde fælles livsarvinger. Det kan dog bestemmes i et testamente, at disse undtagelser ikke gælder, så længstlevende frit kan råde over friarven.
  • Sidder længstlevende ægtefælle i uskiftet bo, så kan den længstlevende ægtefælle ikke råde over den tvangsarv, der skal falde fra førstafdøde.
  • Har ægtefæller udarbejdet et fælles uigenkaldeligt testamente, hvor de har besluttet fordelingen af arven efter den længstlevendes død, så kan længstlevende ikke ændre fordelingen ved at give gaver og arveforskud, der står i misforhold til formuen. Har den længstlevende givet sådanne gaver eller arveforskud, så ville de kunne omstødes.

Ændrer forholdene sig på en måde, som arvegiver ikke kunne have forudset, så kan testamentet anses som bortfaldet på grund af bristende forudsætninger. Forholdene skal dog have ændret sig så meget, at det må fremstå helt klart, at arvegiver ville lade begunstigelsen bortfalde, hvis arvegiveren var klar over de ændrede forhold. Hvis arvegiver er klar over de ændrede forhold, vil testamentet ikke bortfalde, da arvegiver havde mulighed for at udarbejde et nyt testamente.

Retten til arv kan også bortfalde, hvis arvingen har begået en overtrædelse af straffeloven, som har medført en arvegivers død. Den der har forsøgt at dræbe en slægtsarving, groft krænket eller truet vedkommende på en strafbar måde, kan også fradømmes retten til arv, forsikringssummer, pensioner eller andre ydelser, der er afhængige af den pågældendes død.

FASTE PRISER

Hos Nikolajsen Advokatfirma tilbyder vi advokatbistand i høj kvalitet til en fair pris.

Prisen aftaler vi på forhånd, så du undgår ubehagelige overraskelser.

HAR DU BRUG FOR ADVOKATBISTAND?

Nikolajsen Advokatfirma kan hjælpe dig med din sag.

RING TIL OS PÅ TELEFON

70 70 71 12​