Udgifter til advokat/gratis vurdering

Udgifter til advokat/gratis vurdering

Når en person har forvoldt en anden en personskade, vil vedkommende ofte have en ansvarsforsikring, som kan dække skaden. Som udgangspunkt vil den skadelidte og skadevolderens forsikringsselskab have modsatrettede interesser, og forsikringsselskabet har ofte en interesse i at begrænse erstatningskravet så meget som muligt. Der kan hurtigt opstå konflikter, så derfor er det en god idé at kontakte en advokat, hvis du har været udsat for en personskade. En personskadeerstatning advokat kan sørge for, at du får tilgodeset alle dine interesser og rettigheder og hjælpe dig med at tackle en eventuel konflikt med skadevolderen forsikringsselskab.

I sager hvor der er en ansvarlig modpart – fx et trafikuheld med flere implicerede – vil skadevolders ansvarsforsikring dække advokatomkostningerne helt eller delvis. I voldsoffersager er det Erstatningsnævnet, der dækker de fleste omkostninger.

Skadevolderens forsikringsselskab er i mange tilfælde forpligtet til at afholde skadelidtes rimelige advokatomkostninger. Ender sagen om personskadeerstatning i retten, skal det undersøges, om skadelidte har en retshjælpsforsikring der dækker. Er der ikke en retshjælpsforsikring, der dækker, er der mulighed for at søge fri proces. Man kan få fri proces, hvis der er rimelig grund til at føre proces, og hvis man opfylder de økonomisk betingelserne. Fri proces betyder, at staten dækker udgifter i sagen, herunder advokatomkostninger.

Har du brug for en personskade advokat, fordi du er kommet til skade og har brug for hjælp? Eller har du brug for rådgivning i et spørgsmål om personskadeerstatning, er du velkommen til at kontakte os på telefon +45 70 70 71 12 eller via mail: info@nikolajsen.nu. Vi tilbyder en gratis, uforpligtende og professionel vurdering af din sag om personskadeerstatning. Vi rådgiver dig om, hvilke muligheder du har i forbindelse med udgifter til advokat, anmeldelse af personskade og giver dig et møde med en personskadeerstatning advokat, der kan svare på alle dine spørgsmål.

FASTE PRISER

Hos Nikolajsen Advokatfirma tilbyder vi advokatbistand i høj kvalitet til en fair pris.

Prisen aftaler vi på forhånd, så du undgår ubehagelige overraskelser.

HAR DU BRUG FOR ADVOKATBISTAND?

Nikolajsen Advokatfirma kan hjælpe dig med din sag.

RING TIL OS PÅ TELEFON

70 70 71 12​