Uskiftet bo

USKIFTET BO

For mange ægtepar er det en stor økonomisk udfordring, når ægtefællen dør og i den forbindelse skal skifte med førstafdødes arvinger. Derfor er det muligt for enlige at vælge at sidde i uskiftet bo i stedet for.

At sidde i uskiftet bo betyder, at man først skifter dødsboet ved den længstlevendes død. På den måde kan den længstlevende ægtefælle altså beholde fællesformuen indtil sin egen død.
Hvis længstlevende vælger at sidde i uskiftet bo, så betyder det dog, at længstlevende også skal påtage sig førstafdødes gæld. Det er også en klar hovedregel, at længstlevende ikke kan sidde i uskiftet bo, hvis vedkommende er insolvent.

Har førstafdøde særbørn, så skal længstlevende ægtefælle skifte med dem, medmindre at de samtykker til at længstlevende kan sidde i uskiftet bo.
Alt hvad længstlevende erhverver, imens vedkommende sidder i uskiftet bo, indgår i det uskiftet bo medmindre der er aftalt særeje. Livsforsikringer, pensioner og andre ydelser der tilfalder længstlevende ved førstafdødes død, indgår ikke i det uskiftede bo, hvis længstlevende vælger at skifte boet mens de er i levende live. Desuden indgår længstlevendes egne lignende ydelser ikke i det uskiftet bo, hvis længstlevende vælger at skifte i levende live.

Arveloven indeholder en regel om, at arv, gave og livsforsikringer samt pensionsydelser der tilfalder længstlevende fra tredjemand, ikke indgår i det uskiftede bo, hvis længstlevende anmoder om at skifte boet inden 3 måneder fra modtagelsen af ydelsen.

Det uskiftede bo skiftes, når længstlevende dør eller når vedkommende vælger at skifte med arvingerne. I denne forbindelse er det vigtigt at gøre klart, at det ikke er nødvendigt at skifte med alle arvingerne på en gang. Det er fuldt ud muligt blot at skifte med én arving. Det er også en mulighed at lave delvist skifte for alle arvingerne.
Det uskiftede bo ophører endvidere, hvis alle førstafdødes livsarvinger dør eller hvis længstlevende ægtefælle vælger at gifte sig igen. Desuden har længstlevende pligt til at skifte, hvis en arving godtgør, at længstlevende misbruger sin rådighed over det uskiftede bo. Det kunne f.eks. være ved at spille alle boet værdier væk.

KONTAKT EN EKSPERT I USKIFTET BO

Nikolajsen Advokatfirma er specialiseret i at rådgive om opdeling af arv, dødsbo og eventuel gæld. Kontakt Nikolajsen Advokatfirma for at få et overblik over i hvilke situationer man hæfter for ægtefællens gæld.
Hos Nikolajsen Advokatfirma hjælper vi med det hele. Vi har afdelinger i både Aalborg, Aarhus, Odense og Roskilde, men vi hjælper alle i hele landet.

Hvis vi skal hjælpe dig omkring dødsbobehandling, er du velkommen til at kontakte os på telefon  +45 70 70 71 12  eller pr. E-mail: info@nikolajsen.nu .

FASTE PRISER

Hos Nikolajsen Advokatfirma tilbyder vi advokatbistand i høj kvalitet til en fair pris.

Prisen aftaler vi på forhånd, så du undgår ubehagelige overraskelser.

HAR DU BRUG FOR ADVOKATBISTAND?

Nikolajsen Advokatfirma kan hjælpe dig med din sag.

RING TIL OS PÅ TELEFON

70 70 71 12​