Varigt mén

Hvad er varigt mén og méngrad erstatning?

Hvis man har pådraget sig en fysisk eller psykisk skade, som er varig, kan man have mulighed for at få udbetalt godtgørelse eller erstatning for varigt mén. Der er tale om en godtgørelse, der ydes for personskader, der ikke har økonomisk karakter. Har du brug for hjælp til méngrad erstatning eller til at vurdere om du har en méngrad, der kan udløse en godtgørelse? Kontakt Nikolajsen Advokatfirma. Vi står klar til at hjælpe dig med at få overblik over din sag og din mulighed for at søge godtgørelse for varigt mén.

Der kan forekomme situationer, hvor man har fået varige gener og mén efter et uheld, men hvor det ikke er muligt, at man kan få méngrad erstatning. Der stilles nemlig krav om, at man som minimum har en méngrad på 5%, før man er berettiget til at modtage godtgørelse for varigt mén. Minimumsgrænsen på 5% gælder dog kun for skader, hvor der er en ansvarlig skadevolder. Er der ikke en ansvarlig skadevolder, er der tale om en soloulykke, og her vil forsikringsselskaber ofte opstille en højere minimumsgrænse, før man kan kræve godtgørelse eller erstatning for varigt mén.

Man kan først beregne en persons méngrad, når skaden kan anses for stabil og stationær. Det vil som oftest være tilfældet cirka et år efter, at skaden er indtrådt. Når méngraden skal beregnes, sker det med udgangspunkt i Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings vejledende méngradstabel. Der tages udgangspunkt i denne tabel, selvom at skaden ikke er sket i arbejdstiden. Tabellen omfatter typiske personskader. Hvis der foreligger en personskade, som ikke er omfattet af tabellen, fastsætter man i stedet méngraden og méngradserstatningen på baggrund af en skønsmæssig vurdering. Det kræves, at man har en méngrad på over 5%, hvis der skal udbetales méngradsgodtgørelse. Har man en méngrad under 5%, er det ikke muligt at modtage godtgørelse. Méngraden kan ikke overstige 120%. Kontakt Nikolajsen Advokatfirma, hvis du har brug for en advokat, der kan hjælpe dig med at finde rundt i reglerne for méngrad erstatning.

Hvis man har fået en skade, hvor følgerne øges på grund af en allerede bestående skade, er der mulighed for, at méngraden fastsættes højere end den, der følger af tabellen. Det forholder sig dog anderledes, hvis man får en skade på et område, hvor man i forvejen har en skade. I disse tilfælde vil man nemlig kun tage hensyn til forværrelsen af skaden ved fastsættelse af méngraden, hvilket ofte vil medføre en lavere méngrad, end den der følger af tabellen.

Erstatning for varigt mén udbetales efter en fast takst, som reguleres årligt. Satsen i 2022 er 9.505 kroner per méngrad, og man kan maksimalt få udbetalt 1.139.500 kroner. Godtgørelsen for mén kan blive nedsat, hvis skadelidte har en bestemt alder. Hvis man på tidspunktet for skadens indtræden er over 39 år, vil godtgørelsen falde med 1% for hvert år, man overstiger denne alder. Er man derimod over 59 år, vil godtgørelsen falde med 2% for hvert år, man overstiger denne alder. Godtgørelsen bliver dog ikke nedsat yderligere efter det fyldte 69.år. Reglerne for erstatning for méngrad kan være vanskelige at finde rundt i. Derfor kan det være en god idé at kontakt en advokat, der kan hjælpe dig med at vurdere om du har en méngrad, der kan udløse en erstatning. Hos Nikolajsen Advokatfirma kan vi hjælpe dig fra starten – så kontakt os hurtigt, hvis du konstaterer, at du har fået varige mén.

FASTE PRISER

Hos Nikolajsen Advokatfirma tilbyder vi advokatbistand i høj kvalitet til en fair pris.

Prisen aftaler vi på forhånd, så du undgår ubehagelige overraskelser.

HAR DU BRUG FOR ADVOKATBISTAND?

Nikolajsen Advokatfirma kan hjælpe dig med din sag.

RING TIL OS PÅ TELEFON

70 70 71 12​