Antagelse som beneficeret advokat ved Retten i Svendborg

Antagelse som beneficeret advokat ved Retten i Svendborg

Efter indstilling fra Retten i Svendborg og Østre Landsret er advokat Jesper Nikolajsen af Justitsministeriet blevet antaget til at kunne beskikkes som offentlig forsvarer og til at udfører sager for parter, der har fri proces ved Retten i Svendborg og ved Østre Landsret

Retten i Svendborg har i forbindelse med indstillingen udtalt, at ”Retten kender Jesper Nikolajsen som en dygtig og pragmatisk indstillet advokat, der virker til at få sagerne løst på en smidig måde.”

Hvad er en beneficeret advokat

Justitsministeriet antager et passende antal advokater til at beskikkes som offentlig forsvarer, bistandsadvokater og til at udføre sager for parter, der har fri proces og som ikke selv kan finde en advokat.

En beneficeret advokat antages af Justitsministeriet efter en udvælgelsesproces foretaget af byretten og landsretten. Når advokaten er antaget, gælder beneficiumet i 10 år, hvorfor advokaten er uafhængig af staten og retten, og kan derfor handle i klientens interesse.

I forbindelse med udvælgelsesprocessen lægger Justitsministeriet afgørende vægt på ansøgerens kvalifikationer, herunder om ansøgeren har erfaring med straffesager eller strafferet i øvrigt, om ansøgeren har møderet for landsret, om ansøgeren har procedureerfaring, herunder også fra civile sager, og om ansøgeren har udvist dygtighed og engagement i sit virke. Justitsministeriet kan også lægge vægt på ansøgerens erfaring med civile, særligt familieretlige, sager.

Forsvarsadvokat eller advokat til sager om fri proces.

Har du brug for en erfaren forsvarsadvokat eller en advokat til brug for en civil sag skal du være velkommen til at kontakt advokat Jesper Nikolajsen.

Henvendelser kan rettes til advokat Jesper Nikolajsen, på jesper@nikolajsen.nu eller telefon 88 77 06 00.

Forfatter

  • Henriette Sørensen er marketing- og kommunikationsansvarlig hos Nikolajsen Advokatfirma, hvor hun arbejder med at styrke firmaets brand og synlighed. Henriette har stor erfaring inden for strategisk kommunikation og markedsføring, og hun brænder for at formidle juridiske emner på en klar og engagerende måde. Hun er ansvarlig for alle kommunikations- og marketingaktiviteter, som bidrager til at positionere firmaet som en førende aktør inden for advokatbranchen.

    Vis alle indlæg

HAR DU BRUG FOR ADVOKATBISTAND?

Nikolajsen Advokatfirma kan hjælpe dig med din sag.

RING TIL OS PÅ TELEFON

70 70 71 12​