Arveafkald

Arveafkald. Hvad betyder det og hvorfor

En arving har som udgangspunkt mulighed for at give afkald på sin arv. Der kan være overvejelser med hensyn til, hvornår afkaldet skal gives af hensyn til mulige – og utilsigtede – afgiftsmæssige konsekvenser. Vil man give afkald på hele arven eller kun en del af den, og hvad betyder det afgiftsmæssigt? Det kan også være, at afkaldsgiverens kreditorer synes, at afkaldet var en dårlig ide, og kan de så gøre noget ved det?
Få svar af en erfaren arveretsadvokat nedenfor på en række spørgsmål relateret til arveafkald.

Hvorfor give afkald på arv

Et ønske om at give afkald på sin arv kan bunde i flere forhold. Afkaldsgiveren har måske ikke brug for pengene og ønsker derfor at lade arven gå videre til sine børn eller de øvrige arvinger, der måske har mere gavn af arven.

Det er heller ikke ualmindeligt, at et arveafkald er begrundet i, at afkaldsgiveren er insolvent og derfor ønsker at undgå, at arven tilfalder kreditorerne, men hellere ser at afkaldsgivers børn eller de andre arvinger modtager den.

Hvornår skal afkaldet gives

Et arveafkald kan gives både før og efter, at arvelader er død.

Afkald afgivet før dødsfaldet kaldes afkald på forventet arv. Afgives afkaldet efter dødsfaldet, kaldes det afkald på falden arv.

Et afkald på forventet arv skal afgives overfor arveladeren, hvorfor arveladeren skal være bekendt med afkaldet og kan principielt afslå at tage i mod det.

Sidder en ægtefælle i uskiftet bo, kan denne modtage afkald på arv efter den førstafdøde ægtefælle. Selv om der her gives afkald på arv efter en person, der allerede er død, betragtes det som afkald på forventet arv, netop fordi det uskiftede bo betyder, at arven efter førstafdøde ikke er faldet endnu.

Ved afkald på falden arv, hvor aflader er død, kan der afgives afkald overfor skifteretten eller overfor de øvrige arvinger.

Hvem tilfalder den arv, der gives afkald på

Har arvingen givet afkald på arven, tilfalder arven i stedet arvingens børn. Ellers tilfalder arven de øvrige arvinger efter arvelovens regler eller testamentsarvinger.

Hvad med kreditorerne

Et afkald på forventet arv kan ikke anfægtes af kreditorerne, hvorfor der ikke kan ske omstøde af arveafkaldet eller at arveafkaldet på anden måde kan tilsidesætte af konkursboet, hvis afkaldsgiveren efterfølgende går konkurs.

Søger afkaldsgiveren gældssanering, vil det kunne føre til, at gældssanering nægtes, hvis den gældssaneringssøgende har givet afkald på forventet arv.

Et afkald på falden arv kan derimod i vid udstrækning anfægtes af afkaldsgivers kreditorer.

Går afkaldsgiver konkurs, kan afkald på falden arv afgivet senere end seks måneder før fristdagen i konkursboet omstødes, og arven vil indgå i konkursboet.

Afkald afgivet senere end to år før fristdagen kan også omstødes, medmindre at det kan bevises, at afkaldsgiveren på afkaldstidspunktet var solvent.

Hvis ønsket om at give afkald på arv er begrundet i, at man vil undgå, at arven tilfalder kreditorerne, er det altså helt afgørende, at afkaldet gives inden arveladerens død.

Arveretsadvokat

Har du brug for en erfaren advokat til at rådgive dig i din sag om arveret, eller har du spørgsmål til ovenstående om arveafkald, skal du være velkommen til at kontakt advokat Jesper Nikolajsen.

Henvendelser vedrørende ovenstående kan rettes til advokat Jesper Nikolajsen, på  jesper@nikolajsen.nu eller telefon 88 77 06 00.

Forfatter

  • Advokat Jesper Nikolajsen beskæftiger sig med rådgivning inden for privatretten, og har stor erfaring med at føre retssager i hele landet. Jesper har særligt stor erfaring med at føre sager inden for børne – og familieret, strafferet, arveret og dødsbobehandling. Herudover har Jesper tidligere undervist på både Aarhus Universitet og Aalborg Universitet, hvorfor han er yderst kompetent til at videreformidle den svære jura på en letforståelig og overskuelig måde.

    Vis alle indlæg

HAR DU BRUG FOR ADVOKATBISTAND?

Nikolajsen Advokatfirma kan hjælpe dig med din sag.

RING TIL OS PÅ TELEFON

70 70 71 12​