Autorisation som bobehandler

Autorisation som bobehandler

Efter indstilling fra Retten i Glostrup og Østre Landsret er advokat Jesper Nikolajsen af Justitsministeriet
blevet autoriseret som bobehandler ved Retten i Glostrup til at forestå behandling af ægtefælleskifter.

I forbindelse med indstillingen har Retten i Glostrup oplyst, at advokat Jesper Nikolajsen har solid
praktisk erfaring med ægtefælleskifter, som han har beskæftiget sig med i over 10 år og at advokat
Jesper Nikolajsen har massiv teoretisk viden indenfor de familieretlige regler, idet advokat Jesper
Nikolajsen har undervist i reglerne på Aalborg- og Aarhus Universitet.

Hvad er en bobehandler
Autorisation som bobehandler betyder, at advokat Jesper Nikolajsen, skal være Retten i Glostrup
behjælpelig med at stå for behandlingen af ægtefælleskifter. Et ægtefælleskifte er, når ægtefællernes
aktiver og passiver skal opgøres ved separation eller skilsmisse.

Hvornår udpeges der en bobehandler
En bobehandler vil som regel kun blive udpeget til at bistå ægtefælleskiftet, hvis ægtefællerne ikke selv kan
blive enige om fordelingen af boets midler. Det betyder, at et ægtefælleskifte også kan finde sted uden
hjælp fra en bobehandler, hvis ægtefællerne er enige herom.
Det er skifteretten, der efter anmodning fra en af ægtefællerne udpeger bobehandleren.

Advokathjælp til deling af skilsmisseboet
Har du brug for en erfaren familieretsadvokat til at rådgive dig i din sag om deling af skilsmisseboet, skal du
være velkommen til at kontakt advokat Jesper Nikolajsen.

Henvendelser kan rettes til advokat Jesper Nikolajsen, på jesper@nikolajsen.nu eller telefon 88 77 06 00.

Forfatter

  • Advokat Jesper Nikolajsen beskæftiger sig med rådgivning inden for privatretten, og har stor erfaring med at føre retssager i hele landet. Jesper har særligt stor erfaring med at føre sager inden for børne – og familieret, strafferet, arveret og dødsbobehandling. Herudover har Jesper tidligere undervist på både Aarhus Universitet og Aalborg Universitet, hvorfor han er yderst kompetent til at videreformidle den svære jura på en letforståelig og overskuelig måde.

    Vis alle indlæg

HAR DU BRUG FOR ADVOKATBISTAND?

Nikolajsen Advokatfirma kan hjælpe dig med din sag.

RING TIL OS PÅ TELEFON

70 70 71 12​