Bør du oprette en fremtidsfuldmagt?

Bør du oprette en fremtidsfuldmagt?

Hvert år registreres flere og flere fremtidsfuldmagter i Fremtidsfuldmagtsregistret, og det er der god grund til, hvis du ønsker at have indflydelse på, hvem der skal træffe beslutninger på dine vegne, hvis du en dag ikke længere selv er i stand til det.

HVAD ER EN FREMTIDSFULDMAGT

En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, du opretter, hvor du på forhånd bestemmer, hvem der skal have ret til at repræsentere dig og handle på dine vegne, hvis du i fremtiden får brug for det.

​Reglerne omkring fremtidsfuldmagter findes i lov nr. 618 af 8. juni 2016 (også kaldet fremtidsfuldmagtsloven), og det fremgår af § 1 i fremtidsfuldmagtsloven, at en fremtidsfuldmagt træder i kraft, hvis den pågældende på et senere tidspunkt som følge af sygdom, svækket mental funktion eller helbred el. lign. Ikke længere har evnen til at varetage sine forhold inden for de områder fuldmagten omfatter.

​En fremtidsfuldmagt kan både give fuldmagt til varetagelse af fuldmagtsgivers økonomiske forhold og personlige forhold.

HVEM KAN INDSÆTTES SOM FULDMAGTSHAVER

Det er dig der bestemmer, hvem du ønsker indsat som fuldmagtshaver i din fremtidsfuldmagt.

Det kan både være din ægtefælle, dine børn eller en helt tredje person, som du har tillid til.

Det er dog en betingelse, at den person du ønsker indsat i din fremtidsfuldmagt er myndig, og ikke selv er under værgemål eller har en oprettet en fremtidsfuldmagt der er sat i kraft.

Det betyder, at den person du ønsker indsat som fuldmagtshaver i din fremtidsfuldmagt, skal være over 18 år og være ved sine fulde fem på det tidspunkt, hvor du opretter fremtidsfuldmagten

Forfatter

  • Advokat Jesper Nikolajsen beskæftiger sig med rådgivning inden for privatretten, og har stor erfaring med at føre retssager i hele landet. Jesper har særligt stor erfaring med at føre sager inden for børne – og familieret, strafferet, arveret og dødsbobehandling. Herudover har Jesper tidligere undervist på både Aarhus Universitet og Aalborg Universitet, hvorfor han er yderst kompetent til at videreformidle den svære jura på en letforståelig og overskuelig måde.

    Vis alle indlæg

HAR DU BRUG FOR ADVOKATBISTAND?

Nikolajsen Advokatfirma kan hjælpe dig med din sag.

RING TIL OS PÅ TELEFON

70 70 71 12​