Boligkøb, 5 ting du skal vide

Boligkøb, 5 ting du skal vide

Når drømmeboligen er fundet opstår der nye udfordringer. Finansieringen, overtagelsestidspunktet og ikke mindst købskontrakten. For så vidt angår købskontrakten skal du være særlig opmærksom på nedenstående 5 ting.

DER ER FORSKEL PÅ FORTRYDELSESRET OG ADVOKATFORBEHOLD

Når du køber bolig eller sommerhus, kan du fortryde dit køb – også efter du har skrevet købsaftalen under, så længe det sker inden for 6 hverdage. Fortrydelsesretten gælder uanset, om du køber direkte af sælger eller gennem en ejendomsmægler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at det koster 1 procent af købesummen, hvis du fortryder, efter du har skrevet under.

Sørger du derimod for at få et advokatforbehold skrevet ind i købsaftalen, inden du skriver under, så koster det dig ikke noget at fortryde dit køb. Du skal selv sikre, at advokatforbeholdet bliver skrevet ind i købsaftalen. Når du har et advokatforbehold, kan fristen også være længere end de 6 hverdage, hvis der er behov for yderligere undersøgelser, inden du beslutter dig.

OVERTAGELSESDAGEN

Medmindre at andet aftales afleverer sælger ejendommen i ryddelig gjort stand kl. 12.00 på overtagelsesdagen, hvor forbrugsmålere og evt. oliebeholdning aflæses.

Som køber overtager du risikoen for ejendommen på overtagelsesdagen eller på dispositionsdagen, hvis denne er tidligere end overtagelsesdagen, hvorfor det er af væsentlig betydning, at du senest på dette tidspunkt har tegnet ejerskifteforsikring.

 

HVAD DÆKKER EJERSKIFTEFORSIKRINGEN

Når en bolig bliver sat til salg, bliver der i de fleste tilfælde udarbejdet en tilstands- og elrapport på boligen. Det er en bygningssagkyndig, der laver rapporten efter en gennemgang af boligen, hvor den bygningssagkyndig registrerer synlige fejl og mangler. Med en ejerskifteforsikring kan du forsikre dig imod skjulte fejl og mangler.

Der er som udgangspunkt en række lovkrav til, hvad en ejerskifteforsikring skal dække, men forsikringsselskaberne har mulighed for at lave særlige undtagelser. Derfor kan der være meget stor forskel på dækningen fra de forskellige selskaber. Det betyder, at du som boligkøber skal være meget opmærksom på vilkårene i den ejerskifteforsikring, du vælger.

 

ER EJERSKIFTEFORSIKRINGEN NØDVENDIG

Har du fra sælger modtaget et forsikringstilbud på en ejerskifteforsikring, og har sælger tilbudt at betale halvdelen af forsikringspræmien, skal du være opmærksom på, at du ikke overfor sælger kan påberåbe dig, at bygningernes fysiske tilstand er mangelfuld.

Har du tegnet ejerskifteforsikringen, kan du rette krav mod forsikringsselskabet for skjulte fejl og mangler, der er opstået før overtagelsesdagen, men først konstateret efter. Vælger du derimod ikke at tegne forsikring, har du selv ansvaret for evt. skjulte fejl og mangler.

 

SKAL DER BRUGES HJÆLP FRA EN ADVOKAT

Ejendomsmægleren er udelukkende sælgers mand – og som boligkøber bør du derfor søge rådgivning hos en, som udelukkende er på din side. Det kan være en boligadvokat, som har de juridiske forudsætninger til at vurdere, om der er noget med småt, som kan give dig problemer samt gennemgår alt materiale i bolighandlen med dig, så du ved, hvad du køber.

Henvendelser vedrørende ovenstående og/eller anmodning om bistand vedr. boligkøb kan rettes til advokat Jesper Nikolajsen, jesper@nikolajsen.nu eller telefon 70 70 71 12.

Forfatter

  • Advokat Jesper Nikolajsen

    Advokat Jesper Nikolajsen beskæftiger sig med rådgivning inden for privatretten, og har stor erfaring med at føre retssager i hele landet. Jesper har særligt stor erfaring med at føre sager inden for børne – og familieret, strafferet, arveret og dødsbobehandling. Herudover har Jesper tidligere undervist på både Aarhus Universitet og Aalborg Universitet, hvorfor han er yderst kompetent til at videreformidle den svære jura på en letforståelig og overskuelig måde.

HAR DU BRUG FOR ADVOKATBISTAND?

Nikolajsen Advokatfirma kan hjælpe dig med din sag.

RING TIL OS PÅ TELEFON

70 70 71 12​