Delt bopæl

Delt bopæl

Som noget nyt kan forældre fra den 1. april 2019 aftale, at deres barn kan have ”delt bopæl” mellem dem. De første tre måneder efter et samlivsbrud sker det automatisk. Herefter kræver det, at forældrene er enige om at aftale delt bopæl for barnet.

Forældrene har altså mulighed for at indgå aftale om delt bopæl uden at tage kontakt til myndigheder.

HVORDAN FÅR FORÆLDRENE DELT BOPÆL

Hvis forældrene har fælles forældremyndighed, kan de aftale delt bopæl for deres barn, hvis forældrene er enige om det.

Aftalen kan være både mundtlig og skriftlig, og den kræves ikke registreret nogen steder. Forældrene har dog mulighed for at få registreret, at de har aftalt delt bopæl i CPR via Familieretshuset, men det har ingen selvstændig betydning. Selve aftaledokumentet bliver ikke registreret i CPR.

Barnet vil, uanset om forældrene får registreret en aftale om delt bopæl, fortsat kun have én folkeregisteradresse.

HVAD BETYDER DET

Aftale om delt bopæl er en beslutning, som kun har betydning mellem forældrene.

Aftalen tillægges ikke betydning ved administration af anden lovgivning, og f.eks. vil udbetaling af offentlige ydelser vedrørende barnet bliver administreret uafhængigt af den delte bopæl.

Når forældrene aftaler delt bopæl, så bortfalder alle tidligere aftaler og afgørelser om bopæl og samvær, og det er op til forældrene selv at indgå de aftaler, der er nødvendige.

Forældre med delt bopæl skal være enige om alle overordnede beslutninger i forhold til barnets daglige liv. Den ene forælder kan f.eks. ikke på egen hånd beslutte, hvilken daginstitution barnet skal gå i, eller hvor i landet barnet skal bo.

Det vil være forskelligt fra forældrepar til forældrepar, hvordan man griber det fælles ansvar for barnet an. Der er ikke krav om, at forældrene har en deleordning, eller at forældrene bor tæt ved hinanden – aftalen om delt bopæl er op til forældrenes egne betingelser. Samværets omfang er uden betydning for, om man kan have delt bopæl. Der er altså ingen forudsætninger for at have delt bopæl ud over fælles forældremyndighed og enighed om det. Aftalen kan kun laves af forældrene, hvorfor hverken Familieretshuset eller Familieretten kan bestemme, at der skal være delt bopæl.

Barnet får ikke to bopæle i CPR-lovens forstand og vil stadig kun have én folkeregisteradresse.

En aftale om delt bopæl betyder, at der ikke kan indledes en sag om barnets bopæl eller samvær, før den ene forælder har meddelt den anden forælder, at denne ikke længere ønsker delt bopæl.

KAN AFTALEN ÆNDRES

Hvis forældrene på et tidspunkt bliver uenige om den aftalte delte bopæl, så kan den ene forælder meddele den anden forælder, at denne ikke længere ønsker delt bopæl. Forælderen kan bede om at få en eventuel registrering af delt bopæl i CPR fjernet via Familieretshuset. Forældrene har, uanset at de ikke længere ønsker delt bopæl, alligevel delt bopæl, indtil forældrene har aftalt, hvem der skal have bopælen. Dette gælder, uanset hvad der er registreret i CPR.

Hvis forældrene ikke bliver enige om bopælen, så kan de anlægge en sag om bopæl i Familieretshuset.

NEGATIVE KONSEKVENSER

Delt bopæl kan betyde, at forældrene kan blive stavnsbundet til at bo samme sted, hvis den anden forældre ikke vil give accept til, at barnet kan flytte. Har forældrene et skrøbeligt samarbejde, men i barnets interesse valgt delt bopæl, vil den ene forældre kunne forhindre den forælder i at flytte, idet den anden forælder ikke vil indlede en konflikt ved at meddele, at denne ikke længere ønsker delt bopæl, og dermed risikerer at miste bopælen over barnet.

FASTE PRISER

​Hos Nikolajsen Advokatfirma tilbyder vi advokatbistand i høj kvalitet til en fair pris. Prisen aftaler vi på forhånd, så du undgår ubehagelige overraskelser.

LÆS OM PRISER HER​

 

Forfatter

  • Advokat Jesper Nikolajsen beskæftiger sig med rådgivning inden for privatretten, og har stor erfaring med at føre retssager i hele landet. Jesper har særligt stor erfaring med at føre sager inden for børne – og familieret, strafferet, arveret og dødsbobehandling. Herudover har Jesper tidligere undervist på både Aarhus Universitet og Aalborg Universitet, hvorfor han er yderst kompetent til at videreformidle den svære jura på en letforståelig og overskuelig måde.

    Vis alle indlæg

HAR DU BRUG FOR ADVOKATBISTAND?

Nikolajsen Advokatfirma kan hjælpe dig med din sag.

RING TIL OS PÅ TELEFON

70 70 71 12​