Efterårsklargøring med nye ansættelser

Efterårsklargøring med nye ansættelser

I efteråret har Nikolajsen Advokatfirma budt velkommen til 4 nye medarbejdere.

Advokat Stig Jørgensen
Med tilgangen af Stig Jørgensen styrker Nikolajsen Advokatfirma afdelingen for fast ejendom.
Stig Jørgensens viden og erfaring inden for især fast ejendom vil hjælpe vores klienter til professionel og jordnær juridisk rådgivning.
Stig Jørgensen har ligeledes omfattende erfaring med familieret, hvorfor Stig Jørgensen også skal være vores klienter behjælpelig med børne- og familieretlige sager.

Sekretær Hanna Jørgensen
Hanna Jørgensens skal arbejde med sagsområderne strafferet, personskadeerstatning og fast ejendom samt være Nikolajsen Advokatfirmas ”hårde hund” ved dårlige betalere i inkassosager.
Herudover har Hanna Jørgensen det daglige ansvar på Nikolajsen Advokatfirmas kontorer i Aalborg og Aarhus, ved sin funktion som kontoransvarlig.

Sekretær Jeanette Sørensen
Jeanette Sørensen skal beskæftige sig med områderne børne- & familieret og arv & dødsbobehandling, samt som bogholder.
Foruden at være ansvarlig for bogholderiet, skal Jeanette Sørensen ligeledes været kontoransvarlig for kontorerne i Odense og Roskilde.

Stud. Jur. Cathrine Svendsen
Cathrine Svendsen er ansat som stud. jur på kontoret i Aalborg, og skal være alle advokaterne behjælpelig med deres sagsbehandling. Cathrine Svendsen skal således beskæftige sig med alle juridiske discipliner inden for den private del af juraen.

Med ansættelsen af 4 nye medarbejdere er Nikolajsen Advokatfirma klar til efteråret og den kommende vinter.

Forfatter

  • Advokat Jesper Nikolajsen

    Advokat Jesper Nikolajsen beskæftiger sig med rådgivning inden for privatretten, og har stor erfaring med at føre retssager i hele landet. Jesper har særligt stor erfaring med at føre sager inden for børne – og familieret, strafferet, arveret og dødsbobehandling. Herudover har Jesper tidligere undervist på både Aarhus Universitet og Aalborg Universitet, hvorfor han er yderst kompetent til at videreformidle den svære jura på en letforståelig og overskuelig måde.

HAR DU BRUG FOR ADVOKATBISTAND?

Nikolajsen Advokatfirma kan hjælpe dig med din sag.

RING TIL OS PÅ TELEFON

70 70 71 12​