Generationsskifte

Generationsskifte

Overvejer du at overdrage din virksomhed til næste generation, kan du her få gode råd af en erfaren advokat i generationsskifte.

Hvad er omfattet

Overdragelse af enhver form for aktiver, herunder akter eller anparter og uanset om aktivet anvendes erhvervsmæssigt eller ej vil oftest være skattemæssigt relevante. Uanset om aktivet ikke anses som et skattemæssigt relevant aktiv, kan der være overvejelser, som er værd at bruge et par timer hos en rådgiver om.

Overdragelse af en virksomhed – enten hele eller dele af en virksomhed – eller en flerhed af aktiver vil være omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven. Hvis overdragelsen sker ved salg af anparter eller aktier i forbindelse med afståelse et selskab finder lov om virksomhedsoverdragelse ikke anvendelse.

Når overdragelsen lovmæssigt er en virksomhedsoverdragelse, har sælger en informations- og forhandlingspligt. Det betyder, at der f.eks. er bestemte oplysninger, som de berørte medarbejdere som minimum skal have.

Overvejelser

Køber skal overveje, om han vil indtræde i den eller de kollektive overenskomster, der gælder hos sælger. Hvis dette ikke er tilfældet, skal han frasige sig overenskomsten inden en bestemt frist.

Køber skal generelt sørge for, at de overdragne medarbejdere får en ny ansættelseskontrakt, hvor ændringerne i ansættelsesforholdet fremgår.

Derudover har køber ligesom sælger også en informations- og forhandlingsforpligtelse i forhold til sine egne nuværende medarbejdere, der eventuelt bliver påvirket af overdragelsen.

Konsekvenserne af en virksomhedsoverdragelse er blandt andet:

  • Medarbejdere, der overgår til køber, bevarer alle rettigheder og pligter, som består på tidspunktet for overdragelsen, herunder alle rettigheder, som fremgår af ansættelsesaftalerne og kollektive overenskomster.
  • Medarbejdere må ikke opsiges på grund af virksomhedsoverdragelsen.

Advokat til generationsskifte

Det et er anbefalelsesværdigt, at benytte en advokat, hvis du ønsker et generationsskifte i din virksomhed. Reglerne er komplekse og den økonomiske konsekvens kan være stor, hvis der vælges en forkert løsning.

Henvendelser vedrørende ovenstående og/eller anmodning om bistand til generationsskifte for din virksomhed kan rettes til advokat Stig Jørgensen, stig@nikolajsen.nu eller telefon 88 77 06 15.

Forfatter

  • Advokat Stig Jørgensen har stor erfaring med at føre retssager, og har møderet i Højesteret. Stig beskæftiger sig særligt med rådgivning i sager inden for boligkøb, fast ejendom, børne – og familieret og insolvensret. Herudover har Stig også erfaring inden for strafferetten, idet Stig tidligere har beskæftiget sig med særlovsovertrædelser, herunder særligt overtrædelser inden for færdselsloven.

    Vis alle indlæg

HAR DU BRUG FOR ADVOKATBISTAND?

Nikolajsen Advokatfirma kan hjælpe dig med din sag.

RING TIL OS PÅ TELEFON

70 70 71 12​