Har du brug for en ægtepagt

Har du brug for en ægtepagt

Aftaler mellem ægtefæller angående fordeling af formue under ægteskabet kræver som udgangspunkt ægtepagt som gyldighedsbetingelse. Undtaget herfra er gaver, som ikke overstiger den afgiftsfri bundgrænse (2023, kr. 71.500) samt lejlighedsgaver og andre sædvanlige økonomiske transaktioner.

Efter reformen af ægtefællers formueordning benævnes den tidligere ordning fælleseje nu delingsformue. Dette henviser til, at der nu er mulighed for at aftale en anden formueordning end et ligeligt formuefællesskab med en anden fordeling end en ligelig fordeling.

Denne mulighed kan benyttes ved en langsigtet planlægning af fordeling af formue ved førstafdødes død, således at den længstlevende kan udtage en større andel af den fælles formue uden nødvendigvis at være nødsaget til udrede et større beløb til længstlevendes tvangsarvinger eller at undgå at være nødsaget til at sidde i uskiftet bo med fællesbørn.

Det er en betingelse for indgåelse af nyt ægteskab, at det uskiftede bo med fællesbørn er blevet skiftet, så længe fællesbørnene er umyndige. Er fællesbørnene myndige, kan de meddele samtykke til arveafkald mod vederlag eller uden vederlag. Det kan ikke undlades at skifte et uskiftet bo, når længstlevende ønsker at indgå nyt ægteskab.

Begrænsning af arv med ægtepagt
Børnenes tvangsarvelod kan nedbringes ved at indgå en ægtepagt med en anden formuefordeling end formuefællesskab/ delingsformue, da det alene er førstafdødes boslod, der skal deles i tilfælde af død. Forudsætningen herfor er, at der indgås en ægtepagt med kombinationssæreje. Det betyder, at den længstlevendes boslod vil være særeje, således at der ikke udveksles boslod til førstafdøde af længstlevendes særeje, mens alene førstafdødes delingsformue deles ved dødsfald efter, at ægtefællen har modtaget boslod.

Det er væsentligt at overveje muligheden for oprettelse af ægtepagt i sammenhæng med testamente med en advokat, da mulighederne bør overvejes grundigt forinden der indgås ægtepagt. Rådgivningen hos advokat er personlig og individuel for hver sag. Uanset mulighederne for at oprette dokumenter elektronisk uden kontakt med advokatbistand, er til stede, bør det opfordres til at opsøge en advokat for en gennemgang af jeres økonomiske muligheder ved formuefordeling ved ægtepagt og oprettelse af testamente.

Advokat til oprettelse af ægtepagt

Har du brug for en dygtig advokat til at oprette en ægtepagt, skal du være velkommen til at kontakt Stig Jørgensen, som kan være dig behjælpelig med rådgive dig om behovet for, om du har brug for en ægtepagt.

Henvendelser om ægtepagter eller vedrørende ovenstående kan rettes til Stig Jørgensen, stig@nikolajsen.nu eller telefon 88 77 06 15.

Forfatter

  • Advokat Stig Jørgensen har stor erfaring med at føre retssager, og har møderet i Højesteret. Stig beskæftiger sig særligt med rådgivning i sager inden for boligkøb, fast ejendom, børne – og familieret og insolvensret. Herudover har Stig også erfaring inden for strafferetten, idet Stig tidligere har beskæftiget sig med særlovsovertrædelser, herunder særligt overtrædelser inden for færdselsloven.

    Vis alle indlæg

HAR DU BRUG FOR ADVOKATBISTAND?

Nikolajsen Advokatfirma kan hjælpe dig med din sag.

RING TIL OS PÅ TELEFON

70 70 71 12​