Hvor store gaver kan der gives uden at modtageren skal betale skat heraf?

Hvor store gaver kan der gives uden at modtageren skal betale skat heraf?

Når der gives gaver, der overstiger niveauet for sædvanlige lejlighedsgaver (julegaver, fødselsdagsgaver mv.) skal modtageren enten betale gaveafgift eller indkomstskat.

Personkredsen af gavemodtagere opdeles i 2 kategorier, når det skal vurderes, om der skal betales gaveafgift, herunder i hvilket omfang, eller om der skal betales indkomstskat.

Endvidere opdeles den kreds af personer, som skal betale gaveafgift, i yderligere 3 kategorier, hvor hver kreds af personer betaler forskellige gaveafgiftssatser.

ÆGTEFÆLLE

1. kreds af personer er gavegivers ægtefælle, som ikke skal betale gaveafgift eller indkomstskat uanset gavens størrelse.

BØRN, SAMLEVER, FORÆLDRE MV.

2. kreds af personer er gavegivers børn, plejebørn der har haft bopæl hos gavegiver i en sammenhængende periode på mindst 5 år, afdøde børns ægtefælle, samlever som gavegiver har boet sammen med i over 2 år, forældre, bedsteforældre og stedforældre. Personerne i 2. kreds skal betale 15 % i gaveafgift, men kun i det omfang gaven overstiger et afgiftsfrit bundbeløb. Bundbeløbene reguleres hvert år, og udgør i 2018 kr. 64.300. Gavegiver kan således afgiftsfrit give personerne i 2. kreds op til kr. 64.300 uden at de bliver beskattet heraf.

SVIGERBØRN OG STEDBØRNS ÆGTEFÆLLER

3. kreds af personer er gavegivers svigerbørn og stedbørns ægtefæller. Personerne i 3. kreds skal betale 15 % i gaveafgift, men kun i det omfang gaven overstiger kr. 22.500. Det afgiftsfrie bundbeløb er således lavere for personer omfattet af 3. kreds.

ANDRE

4. kreds af personer er alle der ikke er omfattet af kreds 1, 2 og 3. Personer omfattet af 4. kreds skal betale indkomstskat op til ca. 51,5% plus kirkeskat.

Svigerforældre, niecer, nevøer, børns samlever er således omfattet af 4. kreds af personer. Særligt bemærkes, at søskende ligeledes er omfattet af 4. kreds, og derfor skal betale indkomstskat af gaven.

Det er meget bemærkelsesværdigt, at lovgiver – bevidst eller ubevidst – har besluttet at søskende og søskendes børn skal betale indkomstskat af en gave i stedet for gaveafgift.

Det bemærkelsesværdige ligger i, at gavegiver kan omgå reglen om at gavegivers søskende skal betale indkomstskat ved, først at give gaven til en af gavegivers forælder, som derefter kan give gaven til gavegivers søster eller bror.

HVORNÅR SKAL GAVEAFGIFTEN INDBETALES?

Overstiger en gave ovennævnte afgiftsfrie bundbeløb, skal der betales gaveafgift. Gaveafgiften skal betales af det beløb, som overstiger bundbeløbet, og skal senest den 1. maj i det følgende kalenderår, hvor gaven er modtaget, indgive anmeldelse om gaven og dens afgiftspligtige værdi til SKAT, hvilket skal ske på en særlig blanket.

Afgiften af en gave forfalder til betaling samtidig med indgivelse af gaveanmeldelsen. Afgiften påhviler modtageren, men giveren hæfter solidarisk med modtageren for betalingen.

Gives der en gave under bundbeløbende, skal hverken gavegiver eller gavemodtager gøre noget.

UDLANDET

Hvis gavegiver fra en i den nærmeste familie, der bor i udlandet, gælder de samme regler, som hvis giveren bor i Danmark.

Det samme er tilfældet, hvis gavemodtager bor i udlandet.

I begge tilfælde skal der betales afgift til Danmark.

Henvendelser vedrørende ovenstående og anmodning om bistand kan rettes til advokat Jesper Nikolajsen, jesper@nikolajsen.nu eller telefon 70 70 71 12 til en uformel drøftelse.

Forfatter

  • Advokat Jesper Nikolajsen beskæftiger sig med rådgivning inden for privatretten, og har stor erfaring med at føre retssager i hele landet. Jesper har særligt stor erfaring med at føre sager inden for børne – og familieret, strafferet, arveret og dødsbobehandling. Herudover har Jesper tidligere undervist på både Aarhus Universitet og Aalborg Universitet, hvorfor han er yderst kompetent til at videreformidle den svære jura på en letforståelig og overskuelig måde.

    Vis alle indlæg

HAR DU BRUG FOR ADVOKATBISTAND?

Nikolajsen Advokatfirma kan hjælpe dig med din sag.

RING TIL OS PÅ TELEFON

70 70 71 12​