Lejeloven

Lejeloven, boligreguleringsloven

Lejeloven ændrer sig engang imellem, senest i 2015, og snart igen til juli 2022. Har du boet til leje det samme sted i mange år, kan du derfor være underlagt ældre lovgivning. Hertil gælder boligreguleringsloven i nogle tilfælde, og der kan være enkelte tilfælde, hvor særlovgivning gælder.

Få et overblik af en advokat med speciale i lejeret, om den nye lejelov vil påvirke dig.

 

Ny lejelov vedtaget marts 2022.

Folketinget har vedtaget ny lov om leje, som er en sammenskrivning af lejeloven og boligreguleringsloven. De ændringer, der følger af sammenskrivningen har til formål at skabe et bedre overblik over lejelovgivningen. Ejendomsbranchen herunder lejer,- og udlejerorganisationer vil skulle omstille eksisterende paradigmaer, så de omstilles til den nye lejelov, der træder i kraft fra den 1. juli 2022.

 

Politikerne har ønsket sikre fremlejetagerne i højere grad end tilfældet er i dag. Fremlejetagerne er i visse forhold blevet stillet ringere i sager om beskyttelse af med hensyn til overskydende depositum og forudbetalt leje.

 

Såfremt en udlejer disponerer på en måde, der fører til tab, vil der være mulighed for en strafferetlig sanktion.

 

Ved gentagne overtrædelser af lejeloven eller manglende imødekommelse af påbud fra beboerklagenævn eller huslejenævn, vil udlejeren kunne mødes med en forpligtelse til at efterkomme kravet ved at opsige fremlejegiveren. Udlejeren bliver herved part i lejeforholdet mellem en fremlejegiver og fremlejetager. Dette er tilfældet i mange boligfællesskaber, der hviler på en lejekontrakt, der kan være af ældre dato.

 

Når lejeloven træder i kraft, vil der være nogle forholdsvist komplekse ikrafttrædelsesbestemmelser, som hovedregel, kan anføres at det formentlig typisk vil være således, at lejeforholdet i udgangspunktet reguleres af reglerne i den nye lov, og at vi alle skal vænne os til paragrafferne i den nye lejelov, med de ændringer i de konkrete forhold, hvor enkelte af lejelovens regler fortsat vil være reguleret af reglerne i den lejelov, som er i kraft ind til den 1. juli 2022.

Advokat til sager om lejeret

Idet reglerne om lejeret kan være uoverskuelige, herunder at det kan være vanskeligt, at vurdere, hvornår hvilken lov om lejeret er gældende, anbefales det at søge råd hos en advokat med speciale i lejeret.

Henvendelser vedrørende ovenstående og/eller anmodning om bistand til en sag om lejeret kan rettes til advokat Stig Jørgensen, stig@nikolajsen.nu eller telefon 88 77 06 15.

Forfatter

  • Advokat Stig Jørgensen

    Advokat Stig Jørgensen har stor erfaring med at føre retssager, og har møderet i Højesteret. Stig beskæftiger sig særligt med rådgivning i sager inden for boligkøb, fast ejendom, børne – og familieret og insolvensret. Herudover har Stig også erfaring inden for strafferetten, idet Stig tidligere har beskæftiget sig med særlovsovertrædelser, herunder særligt overtrædelser inden for færdselsloven.

HAR DU BRUG FOR ADVOKATBISTAND?

Nikolajsen Advokatfirma kan hjælpe dig med din sag.

RING TIL OS PÅ TELEFON

70 70 71 12​