Optaget på ungdomskriminalitetsnævnets sekretariats liste

Optaget på ungdomskriminalitetsnævnets sekretariats liste

 

 

Imens vi har holdt sommerferie, er advokaterne Jesper Nikolajsen og Jesper Brock fra Nikolajsen Advokatfirm blevet optaget på Ungdomskriminalitetsnævnets sekretariats liste over advokater, der skal varetage sager i Ungdomskriminalitetsnævnet.

Når børn og unge under 18 år begår kriminalitet, bliver det defineret som ungdomskriminalitet. Det skelnes ofte mellem kriminalitet begået af 15-17 årige, og kriminalitet blandt børn under 15 år. Det skyldes, at den kriminelle lavalder i dag er 15 år, hvilket betyder, at børn under 15 år kort sagt ikke kan stilles strafferetligt til ansvar for deres handlinger.

I stedet for en fængselstraf kan Ungdomskriminalitetsnævnet pålægge barnet eller den unge en straksreaktion, som kan bestå i at bidrage til at genoprette forrettet skade eller deltage i andre aktiviteter med genoprettende formål, herunder udføre samfundsnyttigt arbejde.

Ungdomskriminalitetsnævnet kan endvidere fastsætte et forbedringsforløb i form af en handleplan med en varighed af op til 2 år. For børn og unge i alderen 10 til 14 år kan handleplanen i helt særlige tilfælde have en varighed af op til 4 år. Handleplanen skal angive en eller flere konkrete foranstaltninger for barnet eller den unge, som vurderes egnede i forhold til barnets eller den unges problemer og behov. Det kan f.eks. være at barnet eller den unge skal være hjemme på et nærmere fastsat tidspunkt, tage ophold i en ungdomsklub, på et uddannelsessted el.lign., modtage praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet mv.

Ungdomskriminalitetsnævnet kan også som led i forbedringsforløbet træffe afgørelse om, at barnet eller den unge anbringes uden for hjemmet på et anbringelsessted, når det af hensyn til barnets eller den unges særlige behov for støtte må anses for at være af væsentlig betydning.

Ungdomskriminalitetsnævnet skal tilbyde forældremyndighedsindehaverne og en ung, der er fyldt 12 år, gratis advokatbistand. Både forældre til barnet/den unge over 12 år har således krav på en gratis advokat i en sag om ungdomskriminalitet.

Advokaterne Jesper Nikolajsen og Jesper Brock er blandt de advokater, der kan bistå børn og forældre i en sag om ungdomskriminalitet.

Forfatter

  • Advokat Jesper Nikolajsen beskæftiger sig med rådgivning inden for privatretten, og har stor erfaring med at føre retssager i hele landet. Jesper har særligt stor erfaring med at føre sager inden for børne – og familieret, strafferet, arveret og dødsbobehandling. Herudover har Jesper tidligere undervist på både Aarhus Universitet og Aalborg Universitet, hvorfor han er yderst kompetent til at videreformidle den svære jura på en letforståelig og overskuelig måde.

    Vis alle indlæg

HAR DU BRUG FOR ADVOKATBISTAND?

Nikolajsen Advokatfirma kan hjælpe dig med din sag.

RING TIL OS PÅ TELEFON

70 70 71 12​