Overdrag sommerhuset til børnene i levende live og undgå arveafgiften

Overdrag sommerhuset til børnene i levende live og undgå arveafgiften

Skal børnene eller børnebørnene arve sommerhuset skal de betale 15 procent i arveafgift til staten. Ved at overdrage sommerhuset i levende live, kan afgiften til staten spares.

Overdragelse af sommerhuset i levende live.

Gives sommerhuset som gave i levende live, skal modtageren som udgangspunkt betale gaveafgift af værdien af sommerhuset. Børn og børnebørn skal betale 15 procent i gaveafgift, hvilket er det samme som arveafgiften. Fidusen er, at i stedet for at give sommerhuset som gave, overdrages sommerhuset mod betaling, men med den undtagelse at beløbet ikke udbetales til forældrene/bedsteforældrene, hvorfor der juridisk opstår et gældsforhold mellem børnene/børnebørnene og forældrene/bedsteforældrene.

Anfordringslån

Dette gældsforhold bør bekræftes i et lånedokument/gældsbrev, som af skattemæssige grunde tillige bør være givet på anfordringsvilkår. Det betyder, at gælden skal indfries uden varsel, hvis långiver forlanger det. Grunden hertil er, at lån som udgangspunkt medfører renteindtægter, som er skattepligtige. Gives lånet på anfordringsvilkår, har Skat accepteret, at lån kan gives rentefrit, hvilket ikke er tilfældet, hvis lån gives på almindelige vilkår. Aftales det, at der ikke skal betales renter, men at lånet ikke gives på anfordringsvilkår, kan giver (forældre/bedsteforældre) alligevel risikerer at skulle betale skat, af de renter de ikke modtager.

Når lånet er ydet, står det herefter forældrene/bedsteforældrene frit for i løbet af de følgende kalenderår at forære/eftergive børnene/børnebørnene en gave på 74.100 kr. (2024-niveau) om året. Gaver givet af forældrene/bedsteforældrene med en værdi på 74.100 kr. og herunder, er afgiftsfri for børnene/børnebørnene.

Det er meget vigtigt, at sådanne eftergivelser påføres, dateres og underskrives på det originale gældsbrev af begge parter, så det til enhver tid kan dokumenteres præcist, hvor stor gælden er.

Dette har særlig betydning, såfremt långiver (forældre eller bedsteforældre) eller låntager (barn eller barnebarn) afgår ved døden. Der skal nemlig i boopgørelsen til skifteretten medregnes og dokumenteres, hvor stor restgælden er. Det gælder uanset, om det er et beløb, som man (dødsboet) skylder eller har til gode.

Nedslag i prisen på sommerhuset

Der gælder særlige regler for værdisættelsen af fast ejendom mellem nærtstående, hvorfor det ikke blot kan aftales, at sommerhuset overdrages for et symbolsk beløb. I så tilfælde vil berigelsen på aftalen anses for en gave, som er gaveafgiftspligtig.

Hvis forældre eller bedsteforældre ønsker at lade deres barn/barnebarn overtage deres ejendom, kan dette ske til den seneste offentlige ejendomsvurdering minus 15%.

En speciel bestemmelse i et cirkulære fra 1982 giver mulighed for at overdrage en værdi til sin nærtstående uden at denne beskattes. Værdien der overføres består her i de 15% af ejendomsvurderingen, som overdrages uden betaling. Endvidere overføres afgiftsfrit den værdi, som udgør den eventuelle forskel i den offentlige ejendomsvurdering og handelsprisen.

Ulemper ved fidusen

”Ulempen” ved at et beløb gives som et rentefrit familielån, som skal afdrages (evt. ved løbende gaver) er, at såfremt långiver afgår ved døden, skal den resterende del af lånet indbetales til boet, idet anfordringslånet forfalder ved død. Du kan dog eventuelt tage højde for denne situation i et testamente.

Fidusen kan benyttes på andre aktiver end sommerhuset eller andet fast ejendom, f.eks. andre ejendele eller pengebeløb.

Advokat til oprettelse af ægtepagt eller testamente

Kontakt en dygtig familieretsadvokat for at høre, om det vil være en god ide for dig, at lave en familiehandel.

Henvendelser kan rettes til Jesper Nikolajsen, jesper@nikolajsen.nu eller telefon 88 77 06 00.

Forfatter

  • Advokat Jesper Nikolajsen

    Advokat Jesper Nikolajsen beskæftiger sig med rådgivning inden for privatretten, og har stor erfaring med at føre retssager i hele landet. Jesper har særligt stor erfaring med at føre sager inden for børne – og familieret, strafferet, arveret og dødsbobehandling. Herudover har Jesper tidligere undervist på både Aarhus Universitet og Aalborg Universitet, hvorfor han er yderst kompetent til at videreformidle den svære jura på en letforståelig og overskuelig måde.

    Vis alle indlæg

HAR DU BRUG FOR ADVOKATBISTAND?

Nikolajsen Advokatfirma kan hjælpe dig med din sag.

RING TIL OS PÅ TELEFON

70 70 71 12​