Pakkerejser

Pakkerejser

Med SAS-strejken sidste sommer i baghoved, bør du kende dine rettigheder, når du bestiller en pakkerejse eller et sammensat rejsearrangement.
Men hvad er en pakkerejse og hvad er et sammensat rejsearrangement og hvilke rettigheder har du?

Pakkerejser
En pakkerejse er kombination af mindst to forskellige typer rejseydelser, med henblik på den samme rejse, når ydelserne sammensættes af en enkelt erhvervsdrivende.

Sammensat rejse
Et sammensat rejsearrangement er to eller flere forskellige typer rejseydelser, som skal indgå i den samme rejse, og som ikke udgør en pakkerejse og hvor der indgås særskilte aftaler med hver leverandør, hvis en erhvervsdrivende enten formidler, at den rejsende særskilt udvælger og betaler for hver rejseydelse under en enkelt kontakt med den erhvervsdrivendes salgssted, eller på målrettet vis formidler køb af mindst én yderligere rejseydelse fra en anden erhvervsdrivende, når aftalen med den anden erhvervsdrivende indgås senest 24 timer efter bekræftelsen af bestillingen af den første rejseydelse.
Sammensatte rejsearrangementer adskiller sig fra pakkerejser ved, at ydelserne ikke behøver at være købt ved det samme firma. Der skal dog være den forbindelse, som leder dig fra købet af en rejseydelse hos et firma over til købet af en anden ydelse hos et andet firma. De to køb skal være sket i løbet af 24 timer.

Hvilke rejseydelser er omfattet
For både pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer gælder det, at der indgår mindst to rejseydelser. En rejseydelse kan være en af følgende: passagerbefordring, indkvartering, udlejning af køretøj eller en anden turistmæssig ydelse.

Sådan er dine rettigheder
Aftaler om pakkerejser skal være affattet i et almindeligt og forståeligt sprog. Rejsearrangøren eller formidleren skal ved indgåelsen af aftalen give dig en kopi af eller en bekræftelse på aftalen. Når rejsen er bestilt, står aftalen fast. Du er således ikke forpligtet til at betale gebyrer, som ikke fremgår af aftalen.
Du har altid ret til at afbestille. Du kan dog blive pålagt at betale et afbestillingsgebyr. Prisen afhænger ofte af, hvor sent du afbestiller, hvilket skal fremgå af aftalen.
Du kan overdrage rejsen til en anden person, hvis han/hun opfylder rejsearrangørens krav. Rejsearrangøren kan dog kræve, at du betaler omkostningerne forbundet med overdragelsen. Husk at informere rejsearrangøren senest syv dage før afrejse.

Prisændringer
Rejsearrangøren må ikke ændre prisen, medmindre det står i aftalen. Du skal kende den præcise prisændringen senest 20 dage før afrejse.
Du kan blive løst fra aftalen og få pengene tilbage, hvis der bliver lavet væsentlige ændringer på rejsen, eller prisen stiger mere end otte procent.
Rejsearrangøren kan tilbyde dig en anden pakkerejse (hurtigst muligt). Hvis den nye rejse er af lavere kvalitet end den købte, har du krav på at få et afslag i prisen.

Klagemuligheder
Du kan klage, hvis rejsen er mangelfuld. Husk straks at informere rejsearrangøren om manglen, ellers kan du miste din ret til kompensation. Fejlen skal udbedres hurtigst muligt. Får du ikke et lige så godt alternativ, har du ret til et prisafslag.
Du kan kun klage over noget, der står skriftligt i aftalen, hvorfor du ikke har krav på et mundtligt løfte.
Hvis rejsearrangøren afviser din klage, kan du indbringe sagen for Pakkerejse-Ankenævnet.

Forfatter

  • Advokat Jesper Nikolajsen beskæftiger sig med rådgivning inden for privatretten, og har stor erfaring med at føre retssager i hele landet. Jesper har særligt stor erfaring med at føre sager inden for børne – og familieret, strafferet, arveret og dødsbobehandling. Herudover har Jesper tidligere undervist på både Aarhus Universitet og Aalborg Universitet, hvorfor han er yderst kompetent til at videreformidle den svære jura på en letforståelig og overskuelig måde.

    Vis alle indlæg

HAR DU BRUG FOR ADVOKATBISTAND?

Nikolajsen Advokatfirma kan hjælpe dig med din sag.

RING TIL OS PÅ TELEFON

70 70 71 12​