Børnechecken/børnepengene/børne-og ungeydelse

Børnechecken/børnepengene/børne-og ungeydelse

Kært barn har mange navne. Børnechecken/børnepengene/børne-og ungeydelse forveksles til tider med børnebidrag.

Børnepengene er en offentlig ydelse, der udbetales til forældre med børn under 18 år. Størrelsen på beløbet, I er berettigede til, eller om du er berettiget til at modtage, afhænger af om du opfylder kravene.

Børnepengene er et skattefri beløb, der udbetales en gang i kvartalet. Beløbet er tænkt som et tilskud til nogle af de udgifter, som I som børnefamilie har.

Er du berettiget til børnepenge?

Der er nogle krav, som du skal opfylde for at være berettiget til børnepenge.

 • Du/I skal bo i Danmark, og du/I skal være skattepligtig i Danmark
 • Barnet skal opholde sig i Danmark (Kortere studieophold er undtaget)
 • Barnet må ikke være anbragt uden for hjemmet, altså barnet skal bo hos jer
 • Barnet må ikke have indgået ægteskab

Hvor meget modtager jeg i børnepenge/ungeydelse?

0-2 år 4.746 kr. pr. kvartal 2.373 kr. pr. kvartal
3-6 år 3.756 kr. pr. kvartal 1.878 kr. pr. kvartal
7-14 år 2.955 kr. pr. kvartal 1.478 kr. pr. kvartal
15-17 år  985 kr. pr. måned  493 kr. pr. måned*

Kilde: borger.dk

Børne og ungeydelsen kunne det første kvartal 2023 forhøjes med op til kr. 660,00 for første kvartal pr. barn. Dette var en del af politikkernes vinterpakke.

Beløbet, I modtager pr. barn, kan blive nedsat, idet beløbet afhænger af din indkomst – beløbet er topskatreguleret. Hvis du tjener mere end kr. 852.600,00 (sats år 2023 – satsen reguleres hvert år).

Børne og ungeydelsen nedsættes med 2 % af det beløb, dit topskattegrundlag overstiger 852.600,00.

Hvornår bliver børnepengene udbetalt?

Du får børnepenge hvert kvartal på følgende udbetalingsdatoer:

 1. januar
 2. april
 3. juli
 4. oktober

Når dit barn fylder 15 år, modtager du i stedet ungeydelse, som bliver bagudbetalt den 20. i hver måned.

 

Hvem modtager børne og ungeydelsen?

Vi bor sammen:            Hvis I bor sammen, og såfremt I har fælles forældremyndighed, bliver børnepengene delt mellem jer forældre. Beløbet skal udbetales til hver jeres nemkonto eller til jeres fælles nemkonto. Det er ikke muligt at få ændret, at I begge modtager beløbet, når I bor sammen

Vi bor ikke samme:        Hvis I gik fra hinanden den 19. oktober 2021, tilfalder børnepengene den som har bopælen.

Såfremt I er gået fra hinanden efter den 19. oktober 2021, bliver børnepengene som udgangspunkt delt imellem jer, som hvis I boede sammen, med halvdelen til hver af jeres NemKonto. I kan vælge, at børnepengene deles på anden vis, og der er to måder I kan vælge imellem:

 • Pengene deles lige imellem jer.
 • Kun en af jer modtager børnepengene.

Hvis I er uenige om, at pengene skal deles eller om en af jer skal modtage hele beløbet, skal den som ønsker det hele beløb have bopælen på børnene, og børnene skal opholde sig minimum 9 ud af 14 dage hos bopælsforælderen.

Hvis du har fuld forældremyndighed, modtager du hele beløbet selv.

 

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg vil ændre fordelingen af børnepengene?

Hvis I er enige:         Hvis I er enige om, at den ene af jer alene skal modtage børnepengene, kan ændringen foretages gennem udbetaling Danmark.

 

Hvis I er uenige:        Hvis I er uenige om, hvordan børnepengene skal fordeles, skal i gennem Familieretshuset. Familieretshuset skal have dokumentation for jeres samværsordning, som viser en 9/5 ordning, altså at barnet bor hos bopælsforælderen 9 ud af 14 dage.

 

Der er krav til dokumentationen som sendes til Familieretshuset. Samværsdokumentet skal enten være en afgørelse, som er truffet af Ankestyrelsen, Familieretshuset, familieretten/domstolene, eller af et forlig som er nedfældet i en retsbog. Hvis I har en samværsblanket, skal denne være underskrevet af familieretshuset.

Hvis I har indgået en aftale om samvær som ikke opfylder formkravet, har I desværre ikke den nødvendige dokumentation. Familieretshuset afviser sager som kun omhandler, at I ønsker underskrevet jeres samværsaftale. Derfor sidder mange familier fast, når de når hertil, og der er endnu ikke en løsning på problemet.

Såfremt du har en igangværende sag om samvær, vil afgørelsen herfra kunne bruges til at få ændret udbetalingen af børnepengene.

 

Kan kommunen standse udbetalingen af børnepengene?

Kommunen har mulighed for at stoppe udbetalingen af børnepengene hvis;

 • Jeres barn har mere end 15 % ulovligt fravær i skolen inden for et kvartal.
 • Jeres barn er mellem 15 og 17 år og ikke er under uddannelse, har et arbejde eller deltager i en anden relevant aktivitet.
 • Hvis I ikke overholder et forældrepålæg, som kommunen har pålagt jer
 • Hvis jeres barn er imellem 2 og 3 år, og I ikke overholder jeres pligt til sprogstimulering eller sprogvurdering, eller jeres barn ikke har deltaget i læringstilbud om sprogstimulering for 1-årige.

Kommunen kan vælge at undlade at standse udbetalingen af børnepengene ud fra en vurdering af omstændighederne.

Vi kan bistå dig hvis din familiesag kommer for familieretshuset

Har du brug for en dygtig advokat til at bistå dig i din sag i familieretshuset, skal du være velkommen til at kontakte Mille Albrektsen, som kan være dig behjælpelig med rådgive dig.

Henvendelser børnebidrag og familiesager kan rettes til Mille Albrektsen, Mille@nikolajsen.nu eller telefon +45 28 55 25 72.

Forfatter

 • Advokat Mille Albrektsen bistår klienter i alle typer af sager inden for familie – og børneretten, herunder eksempelvis i samværssager, bopælssager, forældremyndighedssager og tvangsfjernelsessager.

  Vis alle indlæg

HAR DU BRUG FOR ADVOKATBISTAND?

Nikolajsen Advokatfirma kan hjælpe dig med din sag.

RING TIL OS PÅ TELEFON

70 70 71 12​